Chữ ký số – Viettel CA

15-06-2017
Bởi: admin Có: Bình luận
viettel-ca (1)

GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐVIETTEL-CA Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.  Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một […]

Hà Nội 0869 388 699 Miền Nam 0869 388 699